12.09.2023 – 13:00-14:00

Analiza riscurilor este un instrument decizional valoros și practic, utilizat pentru a identifica beneficiile și riscurile potențiale la diferite niveluri ale organizației, pentru a evalua probabilitatea apariției riscurilor și pentru a decide cum să fie gestionate, inclusiv prin procesele de luare a deciziilor.

Acest webinar de introducere acoperă bazele unui management eficient al riscului în orice organizație, bazat pe principiile ISO 31000:2018, responsabilități de conducere, planificare și integrare, evaluare și îmbunătățire continuă și comunicare. 

Completând acest formular, transmiteți informațiile dvs. organizatorului webinarului, care le va folosi pentru a comunica cu dvs. cu privire la acest eveniment și la serviciile sale conexe: