Odkąd 5 stycznia 2023 r. weszła w życie unijna dyrektywa w sprawie raportowania zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw (CSRD), opracowano kilka przepisów i standardów, które pomagają organizacjom zrozumieć wymagania i działania, których muszą przestrzegać.

Obejrzyj nasze seminarium internetowe na życzenie, które omówi proces zapewniania zgodności i najnowsze aktualizacje, a także pomoże uczestnikom lepiej zrozumieć ocenę istotności, co ona oznacza i jak ją wdrożyć w Twojej organizacji.

Wypełniając ten formularz, przekazujesz swoje dane organizatorowi webinaru, który może wykorzystać je do komunikacji z Tobą w sprawie tego wydarzenia i powiązanych z nim usług.