Contact Information for Taiwan (Greater China)

Taipei

 • Intertek Taiwan Office

  8F, No. 423, Ruiguang Road
  Neihu District
  Taipei, 11492
  Taiwan
  T: +886 2 66022888
  F: +886 2 66022889
 • Wireless / Mobile

  5F, No. 423, Ruiguang Road
  Neihu District
  Taipei, 11492
  Taiwan
  T: +886 2 66022729
  F: +886 2 66022415
 • Electrical

  6F, No. 423, Ruiguang Road
  Neihu District
  Taipei, 11492
  Taiwan
  T: +886 2 66022729
  F: +886 2 66022416
 • Food Services

  1F, No. 423, Ruiguang Road
  Neihu District
  Taipei, 11492
  Taiwan
  T: +886 2 66022208
  F: +886 2 66022410
 • Softlines / Hardlines

  3F, No. 423, Ruiguang Road
  Neihu District
  Taipei, 11492
  Taiwan
  T: +886 2 66022895
  F: +886 2 66022402 (Softlines)
  F: +886 2 66022420 (Hardlines)
 • Business Assurance

  8F, No. 423, Ruiguang Road
  Neihu District
  Taipei, 11492
  Taiwan
  T: +886 2 66022892
  F: +886 2 66022422
 • Government & Trade Services

  5F, No. 423, Ruiguang Road
  Neihu District
  Taipei, 11492
  Taiwan
  T: +886 2 6602 2796
  F: +886 2 6602 2415
 • Transportation

  8F, No. 423, Ruiguang Road
  Neihu District 
  Taipei, 11492 
  Taiwan 
  T: +886 2 66068166
  F: +886 2 66068785

Hsinchu

 • Wireless

  No.11, Ln. 275, Kenan 1st Street
  Xiangshan District
  Hsinchu City 30092
  Taiwan
  T: +886 3 5191411
  F: +886 3 5191410
    
 • 1F., No.176, Sec.2, Gongdao 5th Road
  Hsinchu 300
  Taiwan
  T: +886 3 5728090
  F: +886 3 5728118

Taichung

 • Electrical / Hardlines

  No.185-1, Gongyequ 38th Road
  Xitun District
  Taichung City 40768
  Taiwan
  T: +886 4 23598819
  F: +886 4 23598693

Yunlin

 • Cargo

  No.58-7, Sansheng, Mailiao Township
  Yunlin County 63861
  Taiwan
  T: +886 5 6913038
  F: +886 5 6913011

Kaohsiung

 • Cargo / Food Services

  10F.-2, No.12, Fuxing 4th Road
  Qianzhen District
  Kaohsiung City 80661
  Taiwan
  T: +886 7 5369895
  F: +886 7 5369905
 
 
 
1291
171
6951/7916/138/637/
1394
0
34359738725