Contact Information for Hong Kong SAR, China

 • Intertek Hong Kong Office

  2/F Garment Centre
  576 Castle Peak Road
  Kowloon, Hong Kong
  T: +852 2173 8888
  F: +852 2786 1903
  E:  hkg.marketing@intertek.com
 • Cargo

  5/F Garment Centre
  576 Castle Peak Road
  Kowloon, Hong Kong
  T: +852 3008 2099

 • Consumer & Commercial Electrical

  2/F Garment Centre
  576 Castle Peak Road
  Kowloon, Hong Kong
  T: +852 3008 2099

 • Government & Trade Services

  5/F Garment Centre
  576 Castle Peak Road
  Kowloon, Hong Kong
  T: +852 3008 2099

 • Risk Assessment and Management

  11/F Garment Centre
  576 Castle Peak Road
  Kowloon, Hong Kong
  T: +852 3008 2099

 • Softlines

  1/F Garment Centre
  576 Castle Peak Road
  Kowloon, Hong Kong
  T: +852 3008 2099

 • Supplier Management

  11/F Garment Centre
  576 Castle Peak Road
  Kowloon, Hong Kong
  T: +852 3008 2099

 • Toys & Hardlines

  6/F Garment Centre
  576 Castle Peak Road
  Kowloon, Hong Kong
  T: +852 3008 2099

 
 
 
 
 
 
39305
171
6951/7916/138/637/
1161
0
34359738725
34359811500,34359818088